Photos > 2002 > 05-03 - Tournoi de Sixte - Amailloux